A maffiózók asszonyainak szent meggyőződése, hogy a jó oldalon állnak. Szó sincs arról, hogy erőszakos férfiak béketűrő bábjai lennének csupán. Ha kell, álruhába bújnak, üzeneteket továbbítanak, szökésben lévő gengsztereket rejtegetnek, és gyilkosságokat készítenek elő.

Maffia Cosa Nostra Camorra Giovanni Falcone Pupetta Maresca  Starlight

Esküvői jelenet a Keresztapa című filmből


A maffiáról szóló filmek alapján a szervezet asszonyairól eddig azt feltételezhettük, hogy naiv, gyenge és láthatatlan teremtmények, akiknek nincs tudomásuk férfi hozzátartozóik tevékenységéről. Ezzel szemben számos kutatás rántja le a leplet e hamis sztereotípiáról, amely eddig elrejtette előlünk a nők valódi szerepét a maffiaszervezetek életében.

Kiderült: a maffia asszonyai aktívan támogatják a férfiakat - nemcsak illegális ügyleteikben, de bosszúhadjárataik megszervezésében is.

"Dél-Olaszország sok tragédiáját nők idézték elő, főként akkor, amikor anyává váltak" - vallja Leonardo Sciascia szicíliai író Mint a bagoly nappal című, az olasz maffiáról szóló könyvében. A maffiakultúrát nők adják tovább nemzedékről nemzedékre; az anyák azok, akik egy haláleset után elsőként vendettáért, vérbosszúért kiáltanak, ők ápolják a halott maffiózók emlékét, és ők készítik fel fiaikat a szervezetbe történő beilleszkedésre.

Ahhoz, hogy a maffia működését megértsük, tudnunk kell, hogy a maffiózók önmagukat katonának látják, akik nem személyes okból ölnek, hanem mindig országukért és népükért. Ami ugyanis a világ szemében bűnszövetkezet, az számukra önálló állam. Őket csak az érdekli, hogyan ítélik meg tevékenységüet a saját embereik, idegenek véleményére fütyülnek.
A maffiózónak nyugodt a lelkiismerete, ha megöl valakit.

És legyünk tisztában azzal is, hogy...

  • ... az olasz "la mafia" szó szigorúan csak a szicíliai Cosa Nostrát jelöli
  • ... a nápolyit Camorrának hívják
  • ... a calabriai klán neve pedig 'Ndrangheta.

Maffia Cosa Nostra Camorra Giovanni Falcone Pupetta Maresca  Starlight

Akár a Cosa Nostráfól, a ‘Ndranghetáról, vagy a Camorráról van szó, napjainkban a maffiaellenes ügyészségi iratok tele vannak olyan női maffiózók neveivel, akik lényegében maffiafőnökként tevékenykednek


Kés vagy kulcs?

Calabriában az a szokás, hogy a klán főnöke meglátogatja az újszülöttet, és letesz mellé egy kést és egy kulcsot. Ha a gyerek a kést érinti meg előbb, 'Ndrangheta-tag lesz belőle, ha a kulcsot, akkor rendőr. Hogy az utóbbi ne történhessen meg, a kulcsot általában olyan messzire teszik, hogy a csecsemő ne érhesse el. Az a jog is a főnököt illeti meg, hogy ő vágja le először az újszülött körmét, aki ezzel felvételt nyer a szervezetbe. Az anyja pedig pontosan érti és érzékeli e gesztusok szimbolikáját.

A maffia asszonyainak sok mindent fel lehet róni: hogy hallgatnak, hazudnak és eltussolják a legsúlyosabb bűneseteket. Hogy elfordítják a fejüket. Csak egyvalami nem mondható el róluk: hogy semmiről sem tudnak.

"Az egyetlen nő, aki igazán fontos a maffiózónak, az gyermekei anyja. Az összes több nő »csak lotyó«. Az a maffiózó, aki többször nősül, vagy a nőügyeiről ismert, veszélyforrás. Nem képes uralkodni a testi vágyain és érzésein, ezért a munkában sem megbízható" - írta jelentésében Giovanni Falcone, a maffia áldozatává vált palermói államügyész.

Maffia Cosa Nostra Camorra Giovanni Falcone Pupetta Maresca  Starlight

Az olasz maffiózófeleségek feladata egykor hagyományosan a gyereknevelés volt, illetve hogy a börtönben ülő férjük, testvérük üzeneteit továbbítsák a klán többi tagjának


A feleségek a maffia alapkövei. Felvételkor a maffiózónak esküt kell tennie, hogy soha nem vet szemet más férfi asszonyára, és kifogástalan családi életet él majd. Ennek nem erkölcsi, inkább gyakorlati oka van: a kicsapongó élet,

egy engedetlen szerető biztonsági kockázatot jelent.

A tiszteletre méltó signorák pedig belemennek a játékba. Élvezik, hogy megbecsülés övezi őket, és tisztában vannak az értékükkel. Kéthetes nászút a Maldív-szigeteken, beépített konyha a luxusvillában és egy nagyképernyős tévé elég az omerta, azaz a hallgatás megvásárlásához.

A bebörtönzött maffiózók asszonyainak életét a maffia sok pénzzel édesíti meg azokban az években is, amikor kényszerűen le kell mondaniuk a férjükről. Mert ha elégedetlenek, akár még rossz gondolatokat is sugallhatnak a börtönben ülő férfinak, akikből így egyhamar pentito, vagyis a bírósággal együttműködő és a szervezet által mélyen megvetett "bűnbánó" exmaffiózó válhat.

Maffia Cosa Nostra Camorra Giovanni Falcone Pupetta Maresca  Starlight

Az egyik leghíresebb maffiiózófeleség, Pupetta Maresca az esküvője napján. Amikor férjét, Pasquale Simonettit megölte Antonio Esposito, a várandós ifjú özvegy fényes nappal egy 38-as kaliberű revolverrel végzett férje gyilkosával. A Camorra "keresztanyjaként" ismert asszony 18 börtönben töltött év után a nápolyi maffiában folytatta karrierjét


Az érinthetetlenek

Egyetlen feleséget sem lehet arra kötelezni, hogy a férje ellen valljon. "Érinthetetlenek", ezért olyan értékesek a maffia számára. Üzeneteket juttatnak el a bebörtönzött vagy bujkáló férjeknek, és azok gyakori távolléte alatt ők viszik tovább az üzeletet: a kábítószer-kereskedelmet, a pénzmosást, a tulajdonjog-átruházásokat és a gyilkosságokat is.

Azt a néhány maffiózófeleséget, aki valaha bíróság elé került, végül felmentették. Az olasz bírák a patriarchátusba vetett megingathatatlan hitüknek az áldozatai. Annak a felfogásnak, miszerint a nők nem tehetők felelőssé tetteikért, mert kényszerítették őket, hogy a férjük parancsainak engedelmeskedjenek. Csak lassan jut érvényre a felismerés, hogy az ártatlan, a férje által elkövetett gyilkosságokról mit sem sejtő feleség képe legenda csupán, amelyben más talán igen, a maffia azonban biztosan sohasem hitt.

A maffiában a feleség státusa mindennél előbbrevaló, őt kell védelmezni, mert ő gondoskodik arról, hogy semmi ne ingathassa meg a szervezet alapjait.

Nőket formálisan nem vehetnek be a szicíliai maffiába, de formaságok nélkül is ide tartoznak. Giusy Vitale a Cosa Nostra történetének első női pentitája, azaz bűnbánója, aki fivérei távollétében nemcsak továbbvitte a klán ügyeit, üzeneteket továbbított, és részt vett a főnökök találkozóin, de politikusokat is megvesztegetett, és gyilkosságokra adott megbízást. Ahogy kihallgatóinak elmondta, már hatévesen tudta, mit jelent a maffiához tartozni, hiszen édesanyja kezdettől fogva ebben a szellemben nevelte.

Maffia Cosa Nostra Camorra Giovanni Falcone Pupetta Maresca  Starlight

Amíg a bátyjai börtönben ültek, Giusy Vitale vitte tovább a klánjuk ügyeit


Mire tanít a maffiaanya?

Természetesen az anyák azok, akik a maffia értékrendjét közvetítik. Ők tanítják meg, mit jelent tisztesség és gyalázat, hűség és árulás. Nem a férfi az, aki a gyerekeket a szervezet iránti vak engedelmességre neveli, hanem a nő.

Petra Reski német újságíró Maffia - Keresztapák, pizzériák, hamis papok című riportkönyvében igen plasztikusan festi le, hogyan várakoznak Palermóban a maffiózófeleségek az Ucciardone börtön előtt a látogatási idő kezdetére. Az árnyékban ülnek, legyezővel hűsítik magukat, és parfümillatuk van. A nap fénypontjára legszebb ruhájukat veszik fel: mélyen kivágott, virágmintás blúzokat vagy pöttyös ruhákat push-up melltartóval.

Egy maffiafeleség sosem mulasztaná el, hogy meglátogassa férjét a börtönben, és nem hagy ki egyetlen tárgyalási napot sem. A zsebkendőjüket gyűrik, szemük párás, és csókokat dobálnak emberük felé. Úgy festenek, mint a fájdalmas Szűz Mária, olyan odaadás önti el őket, ami akkor szállja meg a nőket, ha szent meggyőződésük, hogy a jó oldalon állnak.

Amikor a calabriai maffiózó felesége, Giulia Alvaro meglátogatta férjét a börtönben, az azt kérdezte tőle: elhozza-e rejtekhelyéről a fegyvereket, hogy elvigye őket a klán másik tagjának. A válasz természetesen igen volt. Sonia Carabetta pedig a bátyja és a bérgyilkos Marco Marmo közötti összekötőként tette hasznossá magát. És így tovább... 

A nők álruhába öltöznek, szökésben lévő férfiakat rejtegetnek, gyilkosságokat készítenek elő, fenntartják a kapcsolatotot a lecsukott főnökök és a klán között, s mindezzel még a sorella d'omerta, azaz a titoktartás nővére megtisztelő címet is kiérdemelhetik.

Maffia Cosa Nostra Camorra Giovanni Falcone Pupetta Maresca  Starlight

„Annak, hogy egy nő tényleges, operatív hatalomra tegyen szert egy maffiaklánban, alapvető előfeltétele, hogy a férfi főnököt lecsukják” - írja Ombretta Ingrascì kutató, aki számos, a nőknek a maffiában betöltött szerepéről szóló könyvet írt


A nő gondolatai a hús körül forognak, tartják Szicíliában. A "szerződéssel szerzett hús" és a "hús a húsból" körül. (Carne di contratto, carne di carne.) A férjeknek pedig sokszor kell azt tapasztalniuk, hogy

a nő, ha döntésre kényszerül, közelebb érzi magát a "húsából való húshoz". 

Ezt kellett megélniük azoknak a maffiózóknak is, akik feleségük akarata ellenére döntöttek úgy, hogy kiszállnak a maffiából. Giuseppina Manganaro elégette férje ruháit, miután megtudta róla, hogy együttműködött az igazságszolgáltatással. "Nem bírnám elviselni a szagát a házban" - mondta a feketébe öltözött nő. A megbánást tanúsított Emanule és Pasquale Di Filippo maffiózók anyja, húga és a feleségeik pedig még sajtókonferenciát is összehívtak, és tudatták a világgal, hogy megvetik a két árulót. A húg annyira szégyellte magát, hogy öngyilkos lett, az anya átkozta a napot, amikor megszülte a fiait, a feleségek pedig megtagadták férjüket, és azt mondták: fiaiknak nincs többé apjuk.


Mamma mia!

Itália más bűnszövetkezeteivel ellentétben a nápolyi maffiában nők is betölthetnek vezető szerepet, és ők legalább olyan vérszomjasak, mint férfi kollégáik. Egy utcai leszámolásban Lauróban mindkét oldalon kizárólag nők vettek részt a lövöldözésben. Ahogyan a városlakók elszörnyedve látták: két ötven év körüli anya, valamint egy tizenhat éves lány feküdt holtan egy Audiban a Nápoly környéki település főutcáján.

A bíróság azonban itt sem kapkodta el a Camorra női vezetőivel szembeni fellépést.

Hogy egyre gyakrabban kerülnek női maffiózók is rács mögé, az mindenesetre egyrészt annak köszönhető, hogy egyre több a női államügyész és bíró, másrészt az ügyészség már másként viszonyul a női bűnözőkhöz, mint korábban.

Maffia Cosa Nostra Camorra Giovanni Falcone Pupetta Maresca  Starlight

Bár női maffiafőnökök ma is viszonylag kevesen vannak, ám számuk folyamatosan növekszik; míg 1989-ben csupán egyetlen nőt ítéltek el maffiakapcsolat vádjával, ez a szám mára már 100 fölé emelkedett