Bár Visegrád az ország egyik legkisebb városa, kétezren sem lakják, évente háromszázezer turistát fogad. Egyik büszkesége az a palota, amelyről sokáig azt hitték, nem is létezett: néhány száz évvel azután, hogy a dúsgazdag Anjou Károly egy hónapig vendégül látta a szomszédos országok királyait, az épület nyomtalanul eltűnt a föld színéről. 

CoolTour History Time Travel Károly Róbert Zách Felicián Zách Klára Mátyás király Christopher Lambert  Visegrád

Visegrádról Vörösmarty, Petőfi és Kisfaludy is írt


A mai Visegrád helyén már a bronzkorból származó gyerekjátékokat, ökrösszekeret is találtak, a rómaiak pedig a birodalom határát itteni őrtornyok és erődök láncolatával védték. Az első, latin nyelvű oklevél 1009-ben említi a települést, aminek a neve "magas várat" jelent. Miután a tatárok porig rombolták Visegrádot, IV. Béla parancsára kettős várrendszer épült egy újabb, lehetséges tatártámadás ellen.

Amikor 1301-ben III. András halálával kihalt az Árpád-ház, bő tíz évig tartó trónharc következett, amiből Károly Róbert jött ki győztesen - írja a Szent György Lovagrend tagja, Bíró Szabolcs író, aki az Anjouk történetét feldolgozó könyvsorozatából eddig három kötetet szentelt a visegrádi eseményeknek. - A teljesen szétszabdalt országban kiskirályok uralkodtak, ezért Károly eleinte Temesváron lakott. Viszont azután, hogy legyőzte a tartományurakat, 1323-ben a történelmi Magyarország egyik központjába, Visegrádra költöztette a királyi udvart.

Ez lett a királyi rezidencia, a főváros; az egyházi és világi főméltóságok és a leggazdagabb nemesek itt vásároltak portát.

CoolTour History Time Travel Károly Róbert Zách Felicián Zách Klára Mátyás király Christopher Lambert  Visegrád

Károly Róbert idején Visegrád az ország központja volt 


Vérrel írt dátum

Zách Felicián Károly Róbert bizalmasa volt: míg a legtöbb emberről a város kapuinál levették a fegyverövet, a várnagyot akkor sem állították meg, amikor 1330 áprilisában karddal az oldalán rontott be az ebédelő királyi családhoz. Károly a feleségével és két fiukkal, Andrással és Lajossal evett, a teremben nevelők és szolgák is voltak. Bíró Szabolcs szerint a jókedvű Károly annyira gyanútlan volt, hogy még tréfálkozott is Feliciánnal. Az öreg nemes előrántotta a kardját, és a családra támadt.

Ahogy lesújtott, a király felesége, Piast Erzsébet védekezőn felrántotta a kezét - négy ujját vesztette el. A penge belevágott Károly vállába. A kor erkölcseiről és emberei tartásáról sokat elárul, hogy amikor Felicián a gyerekekre támadt, a két nevelő ráborult a fiúkra, a saját testükkel védték őket. A várnagyot végül a királyné alétekfogója (felszolgálója) teperte és szúrta le. A lármára ekkor szaladtak be az ajtónállók, és - Mikszáth Kálmán szavaival: -

"Felkoncolták a derék öreget, mielőtt esetleg kárt tehetett volna a kis Lajosban, akiből Nagy Lajos lett."

CoolTour History Time Travel Károly Róbert Zách Felicián Zách Klára Mátyás király Christopher Lambert  Visegrád

Zách Felicián merénylete Orlai Petrich Soma olajfestményén. Ez mindmáig a magyar történelem egyik leghírhedtebb és legrejtélyesebb merénylete, máig nem tudni, miért tört Károly Róbert és családja életére a király bizalmasa


Felicián fia és szolgája az egyik kijáratnál várakozott. Ám mivel a palotaőrség őket is azonnal kivégezte, a merénylet valódi oka soha nem derült ki. Arany János versében a hangzatosabb verzió szerepel, miszerint a királyné öccse, a lengyel Kázmér herceg meggyalázta Felicián lányát, Zách Klárát.

A másik elmélet talán közelebb áll a valósághoz: Felicián 1318-ig Károly egyik leghatalmasabb ellenségének, Csák Máténak volt a fő embere, és lehet, hogy a várnagy csak cselszövésből pártolt át a királyhoz. De Károlyról azt is tudjuk, hogy szigorúan uralkodott, sok nemestől, így Feliciántól is elvette a címét, ha nem találta őt elég hatékonynak a pozíciójában.

Lehet, hogy egy titkos belső ellenzék Feliciánnal végeztette el a piszkos munkát.

A király kegyetlen bosszúhadjáratot indított az egész Zách család ellen, még azokat a távoli rokonokat is halálra vagy szolgaságra ítélte, akik talán soha nem találkoztak a merénylővel. Zách Klárának a városok főterén megcsonkítva kellett kiabálnia, hogy így jár, aki hűtlen a királyhoz. 

CoolTour History Time Travel Károly Róbert Zách Felicián Zách Klára Mátyás király Christopher Lambert  Visegrád

Zách Klára Körösfői-Kriesch Aladár festményén


Középkori krimi

1335 novemberében Visegrád adott otthont az évszázad diplomáciai eseményének, a magyar, a cseh és a lengyel király, Károly Róbert, Luxemburgi János és III. Kázmér találkozójának, amelyen a német hercegek és a Német Lovagrend képviselői is jelen voltak. Az egy hónapos tárgyalásokon olyan peres ügyekben döntöttek, amelyek

több évtizedre meghatározták egész Közép-Kelet-Európa sorsát.

"Szekerek valóságos karavánja kígyózott végig az országutakon, hogy bort, lisztet, fűszereket, abrakot szállítson Visegrádra - írja Királyok éneke című könyvében Bíró Szabolcs. - Közel tízezer vendég gyűlt össze. Csak a külhoni lovasok száma nyolcezerre rúgott, s akkor a magukkal hozott szolgákat, csatlósokat még számba sem vették. Ez utóbbiak a tél közelsége ellenére is csupán sátrakban, fészerekben tudták meghúzni magukat, mert ami üres helyiség, ágyasház akadt a Fellegvárban, a Salamon-toronyban és valamennyi visegrádi házban, azt a magas rangú vendégek foglalták el."

CoolTour History Time Travel Károly Róbert Zách Felicián Zách Klára Mátyás király Christopher Lambert  Visegrád

1335-ben Visegrád adott otthont az évszázad diplomáciai eseményének


A krónikás Thuróczy János szerint a "cseh király ebédjére a magyar király bőkezűségéből mindennap kétezer ötszáz kenyert adtak", a lengyeleknek pedig az ebéd mellé naponta száznyolcvan hordó bort mértek ki. 

Szinte lehetetlen megbecsülni, mennyibe került a találkozó. De akkoriban annyira gazdag volt a Magyar Királyság, annyi arany- és ezüstbányát tártak fel, hogy simán elvállalhattuk a házigazda szerepét anélkül, hogy az megrendítette volna a gazdaságot.

Akkoriban a Szent Koronát a Fellegvárban őrizték. 1440 februárjában Luxemburgi Erzsébet udvarhölgye, Kottanner Jánosné egy éjszaka ellopta, hogy az úrnő születendő fiát királlyá avathassák vele, mielőtt a tizenhat éves lengyel Ulászló kapná meg a hatalmat. Segítőivel a zárat kiégették, a koronát pedig egy vánkosba rejtve csempészték ki. Bár még a Duna jege is beszakadt a szekerük alatt, az akció sikerült, a csecsemőt megkoronázták.

Az országgyűlés azonban úgy vélte, hogy a kisbaba még alkalmatlan a törökök elleni harcra, ezért mégis Ulászlót választották meg uralkodónak.

CoolTour History Time Travel Károly Róbert Zách Felicián Zách Klára Mátyás király Christopher Lambert  Visegrád

A gyermek Herkules szobrát itáliai művész készítette


A földi paradicsom

Mátyás idejében Visegrád már csak vidéki rezidencia volt. A király eleinte nem is foglalkozott vele, a palotát csak a Beatrixszal kötött házassága után újíttatta fel.

A visegrádi épületegyüttest ma mindenki az ő építményének tekinti, pedig valójában - mivel így olcsóbb volt -, csak elődje, Zsigmond palotáját díszíttette kutakkal, kaputornyokkal és hasonló látványos elemekkel, majd "úgy tett", mintha az ő műve lenne az egész.

Bíró Szabolcs szerint Mátyás kiváló PR-szakember volt. Viszont a palota tényleg gyönyörű lett, a pápai követ Visegrádról földi paradicsomként írt.

CoolTour History Time Travel Károly Róbert Zách Felicián Zách Klára Mátyás király Christopher Lambert  Visegrád

A reneszánsz díszudvar feletti lodzsa sok építészt megihletett


Mátyás halála után, a török időkben az épület lakhatatlanná vált, nem gondozták, a tetőzete beszakadt, a falai összeomlottak.

Az erózió annyira lemosta a hegyoldalt, hogy a Visegrádról 1737-ben készült, hiteles ábrázoláson a palotából semmi nem látszik.

Hiába szerepelt a beszámolókban, azokat még a korabeli történészek is túlzásoknak, legendáknak gondolták. Csak azután döbbentek rá, hogy Visegrád európai mércével is valóban komoly központ lehetett, amikor 1934-ben az építészmérnök Schulek János a több méteres földhordalék alatt felfedezte a romokat. 

A várost a közéleti személyiségek, írók, művészek a 19. században fedezték fel, miután megindult a gőzhajójárat, és a település mellett hajóztak Pozsonyba, Bécsbe. Az 1867-es kiegyezés után Visegrádon beindult a műemlékvédelem és a turizmus. A város üdülőhely lett, egyre többen vettek vagy béreltek házat a környéken.

CoolTour History Time Travel Károly Róbert Zách Felicián Zách Klára Mátyás király Christopher Lambert  Visegrád

Visegrádot a 19. században, a gőzhajójárat megindulása után fedezték fel újra 


1875-től haláláig a településen, öccse birtokán lakott Görgei Artúr, az 1848-49-es szabadságharc egykori fővezére is. A tábornok története azért érdekes, mert még mindig vannak, akik árulónak tekintik.

Pedig Görgei a katonailag reménytelen helyzetben azért tette le a fegyvert, hogy elkerülje a vérontást. Miután ő kegyelmet kapott, azt remélhette, hogy a többi tábornoktársa is elkerülheti a súlyos büntetést. De Ferenc József nem így gondolkodott. Mégis, Görgei születésének kétszázadik évfordulójának alkalmából 2018-ban Visegrádon két szobrot is állítottak emlékének. 

A városhoz számos ismert ember kötődött még. A drámaíró Csiky Gergely például Görgei szomszédjának a lányát vette el. A budapesti Halászbástya tervezője, Schulek Frigyes hamvait a család Visegrádra hozatta, hogy a fia, Schulek János mellé temessék. Idős korában a közeli Szentgyörgypusztán élt Áprily Lajos költő, ott volt villája Gobbi Hildának is. A színésznő több mint négyezer lópatkót gyűtjött - azokból készült a kerítés is -, ezért a nyaraló Patkó villa néven ismert.

Néhány éve pedig egy ásványvízreklámban a Hegylakó, Christopher Lambert harcolt a visegrádi lovagokkal. 

Így harcolt a Hegylakó, azaz Christopher Lambert a visegrádi lovagokkal