Mikor Gyulafehérvárott erdélyi fejedelemmé választották II. Rákóczi Ferencet, akkor már zászlót bontott az a szabadságharc, amely a magyar történelem leghosszabb ideig tartó szabadságküzdelme volt. A nagy fejedelem közelgő márciusi emléknapja remek alkalom arra, hogy felkeressük a magyar történelem egyik kimagasló alakjának meghatározó városait. Utazzunk a kuruc szabadságharc vezérével Borsitól egészen Rodostóig!

II. Rákócz Ferenc Zrínyi Ilona Thököly Imre Borsi Sárospatak Munkács Kassa Rodostó CoolTour History Time Travel Programajánló

A Bodrog-parti Athénnek is nevezett Sárospatak jelentős szerepet játszott Rákóczi életében


Egyórányi autóút. Mindössze ennyit kell utaznunk a Felvidéken II. Rákóczi Ferenc szülő- és nyughelye között. Csalóka ez a rövid távolság, mert a nagy fejedelem élete során ennél jóval hosszabb, és főleg kanyargósabb utat járt be. A történelmi Magyarország sok városában megfordult, időzött Bécsben, Prágában, Rómában, Londonban, Kölnben, járt Lengyelországban és Franciaországban, élete végén pedig Törökországban lelt menedékre.

Véletlenül lett életútjának első állomása Borsi, ez a határ közeli, Sátoraljaújhelytől alig három kilométerre fekvő település. Azon belül is a 16. században épült reneszánsz kastély, amelynek felújítását idén tervezik befejezni, de addig is fogadják a látogatókat. 1676 tavaszán Zrínyi Ilona Regéc felé utazva szállt meg Borsiban, és feltehetően az azóta megsemmisült délnyugati sarokbástyában lévő, úgynevezett női lakosztályban szülte meg a fiát, Ferkót március 27-én.

A kastélyhoz érkezőket a bejáratnál a fejedelem eredetileg Zólyomban felállított, és igencsak kalandos történetű szobra fogadja. A várat bejárók a kiállított tárgyak között az egykori bölcsőt is megnézhetik.

II. Rákócz Ferenc Zrínyi Ilona Thököly Imre Borsi Sárospatak Munkács Kassa Rodostó CoolTour History Time Travel Programajánló

Borsiban várhatóan az idei év közepére fejeződik be a kastély felújítása

Kvíz
Mennyire ismered a magyar várakat, kastélyokat?

Tudod, melyik városunk legjelentősebb műemléke az ötszáz forintos hátoldalán látható vár, és hogy 1552-ben hol verték vissza hőseink az Oszmán Birodalom seregét? 


Gyerekkor Sárospatakon

Az ifjú Rákóczi gyermekéveit jórészt Sárospatakon töltötte, részben ennek köszönhető, hogy a Rákócz vár - amelyet egyébként a Perényi-család építtetett - az ország egyik leglátogatottabb műemléke.

Érdemes hosszabb idő szánni a várlátogatásra, hiszen a falak között egy több teremre kiterjedő kiállítás mutatja be a kort és a fejedelmi családot. Címerek, II. Rákócz Ferenc Zrínyi Ilona Thököly Imre Borsi Sárospatak Munkács Kassa Rodostó CoolTour History Time Travel Programajánlózászlók, viseletek, bútorok, családfa, tárgyak és információk. Kevesen tudják, hogy Rákóczinak nemcsak az apja, de a nagyapja, a dédapja, sőt az ükapja is erdélyi fejedelem volt, őt magát a szépséges gyulafehérvári katedrálisban emelték Erdély trónjára.

Sárospatakot 1703-ban foglalták el a kurucok, akkor indult útjára az élet a legendás református kollégiumban is. A fejedelem Magyarországra érkezve itt időzött először, követeket fogadott, jelen volt a vártemplomban a nemesifjak avatásán, és

itt tartották a Rákóczi-féle szabadságharc harmadik, utolsó nagy országgyűlését is.

A várban amúgy megnézhetjük egy egykori mézeskalácsos és egy gyertyaöntő műhely tárgyi emlékeit is.

II. Rákócz Ferenc Zrínyi Ilona Thököly Imre Borsi Sárospatak Munkács Kassa Rodostó CoolTour History Time Travel Programajánló

A sárospataki várat évente több mint százezren látogatják

Munkácsi évek

A Felvidéken több mint húsz helyen adózhatunk Rákóczi emléke előtt, többek között Késmárkon, Körmöcbáyán, Lőcsén vagy Rozsnyón. Ám a legélénkebben a kárpátaljai magyarság ápolja a fejedelem emlékét. Illetve nem csak a magyarság, hiszen Rákóczi a ruszinok körében is igen népszerű volt, nemhiába hívta őket

a szabadságharc idején a "leghűségesebb nemzetnek".

Kárpátalján kihagyhatatlan látnivaló a munkácsi vár, melynek bástyáján áll a 2006-ban állított szoborpáros Zrínyi Ilonáról és fiáról. A kisfiú végig ott volt az anyja mellett, amíg az asszony kitartott a császári csapatokkal szemben, és nem kétséges, hogy ez az időszak élete alapélményévé vált, amelyet nem tudott felülírni a császár parancsára megvalósított "átnevelés" sem. 

II. Rákócz Ferenc Zrínyi Ilona Thököly Imre Borsi Sárospatak Munkács Kassa Rodostó CoolTour History Time Travel Programajánló

A munkácsi vár Lorántffy-bástyáján áll Rákóczi és édesanyja szobra


A munkácsi várat a Hunyadi-, a Szapolyai- és a Bethlen-család is birtokolta, ezután lett I. Rákóczi Györgyé és feleségéé, Lorántffy Zsuzsannáé. A legendás fejedelmi pár alapos átépítésbe fogott. Állítólag az ő idejükben a vár kifejezetten romantikus képet mutatott; mesekönyvekből ismerős tornyos, bástyás, impozáns épületté vált.

Szerencsére ma is jó állapotban fogadja a látogatókat. Az idegenvezetők nem mulasztják el elmesélni, hogy Zrínyi Ilona és második férje, Thököly Imre itt tartotta a lakodalmát. (De arról is szót ejtenek, hogy Thököly nem volt a nevelőapák mintapéldánya.) Zrínyi Ilona hősiességét egy többnyelvű emléktábla hirdeti az udvaron a következő szöveggel:

"Házát s hazáját erős lélekkel védte a gyönge női kar, mondj egy imát e romokon, ruszin, horvát, magyar."

II. Rákócz Ferenc Zrínyi Ilona Thököly Imre Borsi Sárospatak Munkács Kassa Rodostó CoolTour History Time Travel Programajánló

Zrínyi Ilona több mint két évig védte rendületlenül Munkács várát


Munkács belvárosában, nem messze a Munkácsy Mihály szülőháza helyét jelölő táblától, újabb emlékhely: a Fejér-ház avagy Rákóczi-ház nézhető meg. Ebben a szép épületben szállt meg a Lengyelországból hazatért fejedelem.

Mezővári, Huszt, Beregszász, Beregszentmiklós, Ungvár, Salánk - csupa-csupa mérföldkő a fejedelem útvonalán. A szabadságharc végén Salánkon jelentette be, hogy Lengyelországba megy, megpróbálja Nagy Péter cárt megnyerni a magyarok ügyének.

II. Rákócz Ferenc Zrínyi Ilona Thököly Imre Borsi Sárospatak Munkács Kassa Rodostó CoolTour History Time Travel Programajánló

Mányoki Ádám festménye a fejedelemről

A kassai templom

A tekintélyes kárpátaljai kitérő után térjünk vissza a Felvidékre, egészen pontosan Kassára.
Márai szülővárosának ékessége az író által is többször megörökített kassai dóm, hivatalos nevén a kassai Szent Erzsébet-főszékesegyház. Rákóczi hamvai itt, a magyar gótika talán legszebb épületében találhatóak.

Mindenki tudja, hogy a fejedelem és hűséges társai törökországi száműzetésben haltak meg. Értelemszerűen ott is temették el őket, és csak 70 évvel később, 1906 októberében kerülhetett sor az újratemetésre, de akkor a hálás utókor megadta a módját a búcsúztatásnak.

Rákóczi, az édesanyja, a fia és leghűségesebb szövetségesei földi maradványai Orsovánál érkeztek az országba, és amíg a különvonat Budapestre ért, mindenhol ünneplők sorfalai között vezetett az útja. Rákócziék hamvait a Szent István-bazilikában ravatalozták fel, a szintén akkor exhumált Thökölyét pedig a Deák téri evangélikus templomban.

Akkor nevezték át a gyászmenet útvonalán lévő belvárosi Kerepesi utat Rákóczi útra.

Másnap Thökölyt Késmárkra, Rákóczit, Zrínyi Ilonát, Bercsényi Miklóst és feleségét, Csáky Krisztinát, illetve Esterházy Antalt és Sibrik Miklóst a kassai dóm altemplomába vitték, és ünnepélyesen elbúcsúztatták.

II. Rákócz Ferenc Zrínyi Ilona Thököly Imre Borsi Sárospatak Munkács Kassa Rodostó CoolTour History Time Travel Programajánló

A kassai dóm altemplomában őrzik Rákóczi, Zrínyi Ilona, Bercsényi Miklós, Csáky Krisztina, Esterházy Antalt és Sibrik Miklós földi maradványait


A magyar látogatók, miután megcsodálták a dóm kincseit, például a 15. században a kassai képfaragó műhelyben készített szárnyas főoltárt, a festett üvegablakokat, szobrokat, a csillártartón lévő Szent Korona-ábrázolást, lemennek az altemplomba, ahol megszámlálhatatlanul sok koszorú, nemzeti színű szalag, otthonról hozott virág díszíti a márvány szarkofágokat. Turistacsoportok, osztályok, családok, kisebb-nagyobb csapatok tisztelegnek Rákóczi előtt.

Nem messze a dómtól áll a fejedelem utolsó lakhelyének, a rodostói háznak a másolata, ezt a második világháború alatt építették fel, és aki belép, megláthatja,

milyen környezetben élte Rákóczi élete utolsó éveit.

II. Rákócz Ferenc Zrínyi Ilona Thököly Imre Borsi Sárospatak Munkács Kassa Rodostó CoolTour History Time Travel Programajánló

Rodostó - itt élt Rákóczi 1720 és 1735 között


Persze, aki teheti, az eredeti házat is megnézheti Rodostóban, Isztambultól százhúsz kilométerre, a Márvány-tenger partján. Évente jó néhány honfitársunk zarándokol el a fejedelem ebédlőpalotájába, amely egy volt a szultán által a menekülő magyarok rendelkezésére bocsátott épületekből. Mikes Kelemen leveleiből tudjuk, hogy

Rákóczi szigorú napirend szerint élte itt a napjait, a reggeli misétől az esti lefekvésig beosztotta minden percét.

Szívesen töltött időt az asztalosműhelyben is, az általa rózsafából faragott karosszék másolata a házban megtekinthető kiállítás egyik féltett darabja. A házat könnyen megtaláljuk, egyrészt, mert a mellette álló korabeli épületeket már elbontották, másrészt, mert ez az a hely, ahol mindig hömpölyög a látogatók sokasága.

II. Rákócz Ferenc Zrínyi Ilona Thököly Imre Borsi Sárospatak Munkács Kassa Rodostó CoolTour History Time Travel Programajánló

Rákóczi maga faragta ezt a széket, mely jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban található